Özet

Bu proje Y. Doç. Dr. Birgül Çolakoğlu tarafından yürütülen, gramer tabanlı tasarım yönteminin mimari tasarım sürecinde kullanılmasını irdeleyen, uygulamaya yönelik bir çalışmadır. Projede gramer tabanlı tasarım - türetici tasarım yöntemi - Mardin geleneksel konut mimari dilinin kurallarının çıkartılmasında ve gelenekselden türeyen kullanıcı ihtiyacına göre çoklu varyasyon üretebilecek yeni bir mimari dilin yaratılmasında kullanılmıştır.

Bu projede hedeflenen;

  • gelişmekte olan GAP bölgesinde konut gelişme alanlarında sanayileşmiş yapım teknolojilerini kullanmak;
  • bölge, iklim, geleneksel mimari doku, yaşam tarzı ve ekonomik parametrelerine uygun, ekolojik yeni konut tipolojileri ve yerleşme bölgeleri tasarlayarak uygulamaktır.

Ayrıca Avrupa Topluluğu, 6. Çerçeve Projesi kapsamında öneri proje olarak geliştirilecek olan proje için gerekli alt yapıyı hazırlamaktır.

Proje Grubu :

Proje Yöneticisi: Y. Doç. Dr. Birgül Çolakoğlu

İlgi alanları:“Computational design”, gramer tabanlı tasarım, dijital tasarım ve yapım teknolojileri; eğitimi ve uygulamaları.

Araştırmacı: Togay Özkaraduman

İlgi alanları: Konut üretiminde gramer tabanlı tasarım ve yeni yapım teknolojileri.

Araştırmacı: Belinda Torus

İlgi alanları: Dijital ortamda form üretimi, gramer tabanlı tasarım ve sanayileşmiş konut üretim teknolojilerinin kulanıcıya yönelik olarak interaktif dijital ortamda birleştirilmesi.

 

son güncelleme: 30.11.2005 - web tasarımı: Belinda Torus - btorus@yahoo.com

UIA 2005 - İstanbul (atölye)