UTA 2009 Sarajevo / Enschede / İstanbul - Proje Açıklaması

Duyurular

Sökülebilir ve Yeniden Kullanılabilir Tasarım: Çok Amaçlı Dönüştürülebilir Pavilyon Tasarımı ve Uygulaması

2008-2009 akademik yılının Bahar yarıyılında, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Birgül Çolakoğlu koordinatörlüğünde gerçekleşecek, “Sökülebilir ve Yeniden Kullanılabilir Tasarım: Çok Amaçlı Dönüştürülebilir Pavilyon Tasarımı ve Uygulaması” projesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Twente Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü ve Sarajevo Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin işbirliğiyle yürütülen “Uluslararası Mimarlık Atölye Eğitiminde Bütünleşik Tasarım” araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilecek ikinci projedir.

Araştırma projesinin hedefleri:

  • Günümüzün kentsel ve mimari sorunları için uluslararası mimari tasarım eğitimcilerinin işbirliğinin genişletilmesi,
  • Mimarlık eğitiminde ortak işbirliğine dayalı uluslararası ekip çalışması anlayışının geliştirilmesi, uygulanması ve yöntemlerinin düzenlenmesi,
  • İnşaat endüstrisi ve üniversite arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi,
  • Mimarlık eğitiminde disiplinlerarası işbirliğini genişletmek.

Yukarıda belirtilen araştırma projesi kapsamında, projeye katılan üç ülkede konu ile ilgili uluslararası üç tasarım atölyesi yürütülmesine karar verilmiştir. “Dönüştürülebilir Pavilyon Tasarımı” başlıklı ilk atölye, 2007-08 öğretim yılında Sarajevo Universitesi Mimarlık Fakültesi ve Sarajevo Şehircilik Enstitüsü yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir.

“Sökülebilir ve Yeniden Kullanılabilir Tasarım: Çok Amaçlı Dönüştürülebilir Pavilyon Tasarımı ve Uygulaması” başlıklı ikinci atölye, 2009-10 öğretim yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi yürütücülüğünde, YTÜ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eminönü Belediyesi desteği ile gerçekleştirilecektir. Atölyenin genel amacı, değişik sosyal etkinliklerde kullanılabilecek, kendi enerjisini kendi üretebilen, kolayca farklı şekillerde bir araya getirilip sökülebilecek, malzeme özellikleri, kullanım ömrü ve geri dönüşümü düşünülerek tasarlanmış pavilyon çözümleri üretmek, prototip bir pavilyon örneği inşaa ettirmektir.

Üçüncü atölye, 2010-11 öğretim yılında Twente Üniversitesi ve Delft Universitesi (Hollanda) işbirliğinde organize edilecektir.

>> İstanbul için dönüştürülebilir pavilyon strüktürlerinin gerekliliği

Katılımcılar: Yıldız Teknik Üniversitesi (YTU), Twente Üniversitesi (UT), Sarajevo Üniversitesi (AFS)

Projeyi Destekleyenler Kurumlar: YTU, UT, AFS, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Resim Galerisi

Galeriyi görmek için Flash Player'ı yükleyin.