RESEARCH

Uzaktan Erişimli Proje Stüdyoları:

International Design Studio: Design for Disassembly and Reuse
School Design in West Ataşehir: Collaborative Design Studio
Collaborative Learning in Architecture Project: Sarajevo Workshop
Grammar-based Design: The Case Study of Housing Project in Mardin
Architecture Within Context: Remote Collaborative Project (MIT, YTU and AFS)

Araştırma Projeleri:

Erktin, E., Soygeniş, S., Soygeniş, M., Eğitimde değerlendirme üzerine bir araştırma, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi / Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi / YTÜ Mimarlık Fakültesi ortak araştırması, 2006-2009.

YTU CADU