HAKKINDA

1991'de kurulan bilim dalı ve lisansüstü programı bilgisayar destekli tasarım alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri vermektedir. Mimarlık, bilgisayar ve tasarım üçgeninde kalan konularda araştırmalar, hesaplamalı düşüncenin mimarlık pratiğinde ve eğitiminde yarattığı etkileri ve potansiyelleri araştırmak program hedefleri arasında yer almaktadır.

Lisansüstü programının konuları arasında mimarlık, tasarım, bilgisayar arakesitinde disiplinler arası araştırmalar, sayısal modelleme ve görselleştirme, biçim araştırmaları, parametrik tasarım, türetici algoritmalar, sayısal ortamda uzaktan erişimli tasarım, yeni üretim teknolojileri, yeni hesaplamalı tasarım araçlarının geliştirilmesi ve tasarım eğitiminde yeni metotların geliştirilmesi gelmektedir.

Lisansüstü programı, mimarlık, sanat, tasarım, mühendislik alanlarından konuk öğretim üyeleri tarafından desteklenmektedir.

Lisansüstü programına giriş için gerekli koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü'nden takip edilmelidir. Öğrencilerin lisansüstü giriş mülakatlarında portfolyolarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Doktora programına kabul ise araştırma konularına ve akademik hedeflere göre belirlenmektedir. Adayların doktora programına başvurmadan önce bilim dalı öğretim üyeleriyle bu konuları görüşmeleri önerilmektedir.

Öğrenci Çalışmaları Proje 1 Güncel Etkinlikler Konferans: "düşün, araştır, provoke et, fikirleştir..."
Mimarlıkta yeni araştırmalar, işlemsel metodlarla yapılan tasarımda keşif olgusunun anlamı üzerine odaklanmaktadır. İşlemsel mekanizmalar, yeni teknikler ve metodlar ile tasarımın formel yapısına vurgu yapmaktadır. Algoritmik mantık ile kurgulanan ta ...devamı "düşün, araştır, provoke et, fikirleştir..."
Durmuş Dilekçi

12 Mayıs 2011, Saat: 12.00
YTÜ Mimarlık Fakültesi
Alpay Aşkun Salonu

Organizasyon:
Bilgisayar Ortamında Tasarım Bilim Dalı ...devamı
YTÜ BOT