DERSLER6101Proje 1
Mimarlıkta yeni araştırmalar, işlemsel metodlarla yapılan tasarımda keşif olgusunun anlamı üzerine odaklanmaktadır. İşlemsel mekanizmalar, yeni teknikler ve metodlar ile tasarımın formel yapısına vurgu yapmaktadır. Algoritmik mantık ile kurgulanan tasarım araçları bu keşif sürecinin merkezindedir.

Proje 6101, türetici tasarımın yeni entellektüel ve teorik boyutlarını araştırmakta, algorit ...devamı6102Mimarlıkta Bilgi Kuramı
İnsan bilgisinin kaynağı konusunda farklı görüşlerin tanıtılması insanın farklı bilgi öbekleri ve bilimsel bilgi kavramının netleştirilmesi / Mimarlık mesleğinin bilgi birikiminin niteliği; bilimsellik ölçütü ve diğer bilimsel disiplinlerle ilişkisinin mimarlığa katkısı / Mimarlık araştırmalarında yöntem ve konuya ilişkin sınırlamaları. ...devamı6103Bilişim Teknolojisinin Mimari Tasarımda Kullanımı
Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler mimarlığı çeşitli yönlerden etkilemektedir; değişen teknolojilerin itkisiyle bina programlarından bazı mekanlar eksilmekte ya da yeni mekanlar eklenmekte; değişen kullanıcı ihtiyaçları, alışkanlıkları ve gereksinimleri mekan organizasyonuna yansıyarak çeşitli tipolojileri dönüştürmektedir. Bina kabuğu giderek etkileşimli bir mekan bileşeni , iletişim ağ ...devamı6106Proje 2
Dersin ana hedefi hesaplamalı (computational) tasarımın gerektirdiği sayısal düşünme ve tasarım stratejisi oluşturma becerilerini geliştirebilmek için bir altyapı oluşturmaktır. Hesaplamalı düşünce pratikleri içinde son dönem üzerine araştırmaların yoğunlaştığı parametrik tasarım dersin ana teması olarak ele alınacaktır. Parametrik tasarım düşüncesinin yaklaşım olarak nasıl bir tasarım anlayışını ...devamı6107Algoritma Tasarımı
Temel bilgiler ve veri yapıları / Sıralama algoritmaları / Arama algoritmaları / String işlemleri / Geometrik algoritmalar / Graf algoritmaları / Matematiksel algoritmalar / Özel konuların incelenmesi. ...devamı61083D Modelleme ve Animasyona Giriş
Pek çok mimar 2B bilgisi ile uygulama projelerini gerçekleştirmekte ve sadece sunuma yönelik 3B görselleri tercih etmektedir. Ders kapsamında Mimari Tasarım ve Sunuma yönelik, dönemsel seçilen en az iki farklı modelleme programı desteği ile düşük poligonlu (Low Poly) ve yüksek poligonlu (High Poly) 3 boyutlu modelleme teknikleri arasındaki farkların, farklı paket programlar üzerinde kullanım tekn ...devamı6109Tasarım Kuramı
...devamı6110Arayüz Tasarımı
Gelişen teknoloji ve teknolojinin kullanımı günümüzde hemen hemen her disiplini etkilemektedir. Bilgisayar Ortamında Mimarlık, bir uzmanlık alanı olarak bilişim teknolojilerini hem tasarım sürecinde hem de süreç sonunda ortaya çıkan ürünün anlatımı için kullanmaktadır. Bu alanda uzmanlar olarak yetişecek lisansüstü öğrencilerinin özellikle tasarım süreci sonunda oluşturdukları ürünü farklı ortamla ...devamı6111Proje 3
Tasarım bütününde fonksiyon ve strüktürün dönüştürülebilir olma özelliği, parçaların tekrar kullanımı, malzeme ve dijital üretim teknolojileri konularına odaklanarak incelenecektir.

Atölye kapsamında fonksiyonel ve yapısal dönüştürülebilir olma özelliğine sahip bir mimari tasarım, (her iki yılda bir yeni bir konu belirlenecektir) inşaat endüstrisi ile işbirliği içerisinde, inşa edilecekt ...devamı61123D Stüdyo Uygulamaları
2B olarak sayısal ortama aktarılan ve 3B olarak da modellenen mimari tasarımların, tasarım sürecinin çeşitli adımlarında gene sayısal ortamda deneyimlenmesi gerekmektedir. Ders kapsamında sayısal ortam olanaklarından en üst seviyede yararlanılarak bu deneyimin gerçekleştirilmesinde izlenecek yöntem ve tekniklerin, belirlenen Canlandırma (Animation) ve Etkileşimli Benzetim (Simulation) paket prog ...devamı6113İleri 3D Stüdyo Uygulamaları
Analog fotoğraf ve video görüntüler ile birlikte sayısal görsel ve işitsel verilerin, işlenmesi, kontrolu, birlikte montajlanması ve bu alanda kullanılan yazılımların incelenmesi dersin temelini oluşturur. Mimari tasarımların çoğu modelleme programlarında oluşturulan sabit görseller ile sadece arka arkaya gösterilerek ve geri planda da ayrıca kullanılan bir medya platformu ile ses öğesi katılar ...devamı6115Mimari Amaçlı Multimedya
Mimari tasarım ve sunumların deneyimlemelerinde karşılaşılan etkileşim azlığının, oyun yazılımları aracılığı ile kuvvetlendirilme yöntemlerinin araştırılması dersin içeriğini oluşturur. Öncelikle mevcut oyun yazılımları içersindeki mekan görsellerinin oluşturulma ilkeleri incelenerek daha sonra da oyun yazılımlarındaki mimari öğelerin senaryo akışlarına bağlı okumaları sonucunda değerlendirilmeler ...devamı6116Biçim Gramerleri
Öğrencide, tasarımda sistematik –algoritmik-düşüncenin farkındalığını sağlamak hedeflenmektedir.

Ders tasarımcıya kullandığı temel tasarım dilinin “geometri dil” formel yapısını ve bu dilin bileşenleri arasındaki temel kavrama kolaylığı kazandıracaktır.

Temel tasarım dilinin “geometrik dil” formel yapısını anlatan biçim grameri kuramı kural taba ...devamı6117Grafik Amaçlı Bilgisayar Programlama
Bilgisayar algoritmalarının temel yapısı ile ilgili bilgi sahibi olarak, ve bu yapının kullanıldığı güncel tasarım araçlarının çalışma prensiplerini inceleyerek, bu yazılımların mimarlar için ulaşılmaz ve değiştirilemez konumdan çıkarılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Öğrencilerin bilgisayar programcısı olmaları hedeflenmemekte veya öngörülmemektedir. Bu sebeple karmaşık programlama di ...devamı6119Bilgisayar Destekli Mimari Sunum Teknikleri
...devamı6120Mekan Analiz Teknikleri
Mekan kavramı ve çeşitleri / Farklı kuramcıların mekan anlayışlarının tanıtılması / Mekan analiz tekniklerinin anlatılması / Tek bina, çevre ve kent ölçeğinde analiz örnekleri üzerinde tartışma ve seminerler / Yapı türlerine göre ya da belli bir dönemi mekansal özelliğine göre analiz eden çalışmaların incelenmesi / Analiz tekniklerinden sözel, grafik, fotoğrafik ve algoritmik tekniklerin tanıtılma ...devamı6121Bilişim Kavramları
Dijital ortamda esas olan bilginin toplanması, arşivlenmesi, işlenmesi ve geri aktarımı için geliştirilen ortamlar ve gereçler, mimarlık ve mekansal tasarım içinde önemli bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Ders bilgi ile dijital ortamın ilişkisinde mimari tasarım için önemli açılımlar sağlayan temel kavramları öğrenciye tanıştırmayı ve tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda derste bilgi ...devamı

YTÜ BOT