6101Proje 1

Mimarlıkta yeni araştırmalar, işlemsel metodlarla yapılan tasarımda keşif olgusunun anlamı üzerine odaklanmaktadır. İşlemsel mekanizmalar, yeni teknikler ve metodlar ile tasarımın formel yapısına vurgu yapmaktadır. Algoritmik mantık ile kurgulanan tasarım araçları bu keşif sürecinin merkezindedir.

Proje 6101, türetici tasarımın yeni entellektüel ve teorik boyutlarını araştırmakta, algoritmik mantığı tasarımda işlemsel kavramları tanıtmak için bir araç olarak kullanmaktadır. Öğrenciler, sayısal tasarımın yeni metodları ve dili ile tanıştırılmaktadır.

YTÜ BOT