61123D Stüdyo Uygulamaları

2B olarak sayısal ortama aktarılan ve 3B olarak da modellenen mimari tasarımların, tasarım sürecinin çeşitli adımlarında gene sayısal ortamda deneyimlenmesi gerekmektedir. Ders kapsamında sayısal ortam olanaklarından en üst seviyede yararlanılarak bu deneyimin gerçekleştirilmesinde izlenecek yöntem ve tekniklerin, belirlenen Canlandırma (Animation) ve Etkileşimli Benzetim (Simulation) paket programları üzerinden aktarımı yapılmaktadır.

YTÜ BOT