6113İleri 3D Stüdyo Uygulamaları

Analog fotoğraf ve video görüntüler ile birlikte sayısal görsel ve işitsel verilerin, işlenmesi, kontrolu, birlikte montajlanması ve bu alanda kullanılan yazılımların incelenmesi dersin temelini oluşturur. Mimari tasarımların çoğu modelleme programlarında oluşturulan sabit görseller ile sadece arka arkaya gösterilerek ve geri planda da ayrıca kullanılan bir medya platformu ile ses öğesi katılarak sunulur. Ders kapsamında farklı yazılımlar kullanılarak sunumu hazırlanan bir tasarım sunumunun nasıl işlendiği ve tek bir medya platformunda sunumların nasıl gerçekleştirildiği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca iki boyutlu (2B) görsel ortamlarda görsel ve işitsel algının arttırılmasına yönelik 3B görsellerin oluşturulma ilkeleri de ders kapsamında yer alır.

YTÜ BOT