6115Mimari Amaçlı Multimedya

Mimari tasarım ve sunumların deneyimlemelerinde karşılaşılan etkileşim azlığının, oyun yazılımları aracılığı ile kuvvetlendirilme yöntemlerinin araştırılması dersin içeriğini oluşturur. Öncelikle mevcut oyun yazılımları içersindeki mekan görsellerinin oluşturulma ilkeleri incelenerek daha sonra da oyun yazılımlarındaki mimari öğelerin senaryo akışlarına bağlı okumaları sonucunda değerlendirilmeleri yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında oyun yazılımlarında mimarın rolü ön plana çıkartılarak sahne kurgularında mimari öğelerin uygulanışları gösterilmeye çalışılmaktadır.

YTÜ BOT