6116Biçim Gramerleri

Öğrencide, tasarımda sistematik –algoritmik-düşüncenin farkındalığını sağlamak hedeflenmektedir.

Ders tasarımcıya kullandığı temel tasarım dilinin “geometri dil” formel yapısını ve bu dilin bileşenleri arasındaki temel kavrama kolaylığı kazandıracaktır.

Temel tasarım dilinin “geometrik dil” formel yapısını anlatan biçim grameri kuramı kural tabanlı mantiğa oturmaktadır. Ders bütününde tasarımda kural tabanlı düşünme mantığı, tasarım dilinin temel (geometrik) bileşenleri bu bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiler, ve bu dilin kurallarının geliştirilmesi ve biçim gramerinin formel yapısının ilişkilendirilmiş geometrilerin tanımlanmasındaki önemi örnekler ile islenecektir.

Biçim gramerlerinin işleyiş mantığı ile bilgisayar programlama mantigi karşılaştırılacaktır.
matematiksel ilişkileri tanıtmaktadır. Tasarımın temel dili kabul edilen bu dil CAD yazılımlarının geliştirilmesinde yazılım mimarları tarafından kullanılmıştır. Formel tasarım dilini anlamak öğrenciye kullandığı CAD yazılımının mantığinı

YTÜ BOT