6117Grafik Amaçlı Bilgisayar Programlama

Bilgisayar algoritmalarının temel yapısı ile ilgili bilgi sahibi olarak, ve bu yapının kullanıldığı güncel tasarım araçlarının çalışma prensiplerini inceleyerek, bu yazılımların mimarlar için ulaşılmaz ve değiştirilemez konumdan çıkarılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Öğrencilerin bilgisayar programcısı olmaları hedeflenmemekte veya öngörülmemektedir. Bu sebeple karmaşık programlama dilleri yerine, kullanım kolaylığını ön plana alan daha anlaşılabilir diller kullanılarak, tasarım araçlarını üreten yazılım mühendisliği ile bu araçları kullanan tasarımcılar arasındaki önemli boşluğun daraltılması için araştırmalar yapılacaktır.

Bu alan, gelişmekte olan kullanıcı odaklı scripting dilleri vasıtasıyla pekçok disiplinde olduğu gibi mimari tasarımda da etkisini sürekli artırmakta olan bir araştırma alanı haline gelmektedir. Bu araştırma alanı, hesaplamalı tasarım bağlamında ayrıca özelleşmekte ve her geçen gün yeni araştırmalar ve ürünler ortaya çıkarmaktadır. “Tasarım için araç geliştirme” artık akademik ortamda da hesaplamalı tasarım ve bilgisayar destekli tasarım kavramları içerisinde kendine ayrı bir başlık olarak yer bulmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmaların ortak kabulü, mimarların bilgisayar programcısı olmamaları, ancak kullandıkları tasarım araçlarını üreten bilgisayar programcıları ile iletişim halinde bulunabilecekleri ortak bir dili yakalamaları gerektiğidir.

Bu kapsamda, basit bilgisayar programları ve/veya script algoritmaları kurgulayarak ve deneyerek güncel bilgisayar destekli tasarım yazılımları üzerinde değişiklikler yapılacak ve/veya dar kapsamlı deneysel bilgisayar destekli tasarım araçları üretilecektir.

YTÜ BOT