6120Mekan Analiz Teknikleri

Mekan kavramı ve çeşitleri / Farklı kuramcıların mekan anlayışlarının tanıtılması / Mekan analiz tekniklerinin anlatılması / Tek bina, çevre ve kent ölçeğinde analiz örnekleri üzerinde tartışma ve seminerler / Yapı türlerine göre ya da belli bir dönemi mekansal özelliğine göre analiz eden çalışmaların incelenmesi / Analiz tekniklerinden sözel, grafik, fotoğrafik ve algoritmik tekniklerin tanıtılması / Bilgisayar yardımı ile mekan analiz tekniklerinin incelenmesi.

YTÜ BOT