6103Bilişim Teknolojisinin Mimari Tasarımda Kullanımı

Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler mimarlığı çeşitli yönlerden etkilemektedir; değişen teknolojilerin itkisiyle bina programlarından bazı mekanlar eksilmekte ya da yeni mekanlar eklenmekte; değişen kullanıcı ihtiyaçları, alışkanlıkları ve gereksinimleri mekan organizasyonuna yansıyarak çeşitli tipolojileri dönüştürmektedir. Bina kabuğu giderek etkileşimli bir mekan bileşeni , iletişim ağlarının bir parçası haline gelmekte ve tüm bu gelişmeler kentsel mekanı dönüştürmektedir. Bu tür değişimler bilişim teknolojileri ve mimarlık alanlarının ara kesitinde bir inceleme alanı oluşturmaktadır. Bu ders ile bu iki alan arasında gerekli bağlantılar kurularak bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişimlerin mimarlığa etkileri ile ilgili kavramsal bir altyapı oluşturulacaktır.

YTÜ BOT