6106Proje 2

Dersin ana hedefi hesaplamalı (computational) tasarımın gerektirdiği sayısal düşünme ve tasarım stratejisi oluşturma becerilerini geliştirebilmek için bir altyapı oluşturmaktır. Hesaplamalı düşünce pratikleri içinde son dönem üzerine araştırmaların yoğunlaştığı parametrik tasarım dersin ana teması olarak ele alınacaktır. Parametrik tasarım düşüncesinin yaklaşım olarak nasıl bir tasarım anlayışını geliştirdiği ve ne tür mantıksal ve ilişkisel kurguları gereksindiği varolan projeler üzerinden anlatılıp tartışılacaktır. Parametrenin anlamı, mimari bir problemde hem çevre ile ilişkide hem de yapının iç işleyişinin gerektirdiği ilişkilenmede nasıl ele alınabileceği ve ne tür olanakları sunduğu tartışılacaktır. Kavram tanım ve tartışmaları öğrencilerin kişisel proje tanım ve önerileri ile geliştirmeleri hedeflenen ilişkisel ve kural tabanlı düşünme becerileri üzerine yoğunlaşarak ilerletilecektir. Projelendirme aşamasında en güncel tasarım teknolojileri (son dönem için GC, Ecotect) tanıştırılacak ve ders boyunca öğrencilerin kullanım becerileri geliştirilecektir. Son olarak tasarımın üretim ile içiçe geçen ilişkisinin tartışılacağı ders projelerin final değerlendirmeleri ile tamamlanacaktır. Amaç hesaplamalı tasarım ve üretim ortamına karşı hem yaratıcı hem de eleştirel bir tutum geliştirmeyi sağlamaktır.

Hedefler:

• Hesaplamalı tasarım üzerine yapılan araştırma, tartışmalar ve gelişmekte olan en güncel tasarım araç ve teknolojilerini tanıştırmak
• Hesaplamalı tasarım ile gelişen bu teknolojilerin barındırdığı potansiyeller ve sunduğu olanakları proje üreterek anlamak ve tartışmak
• Proje üretimi ile hesaplamalı tasarım mantık ve becerisinin geliştirilmesi
• Gündemdeki tasarım tartışmalarının altında yatan kavramların (parametrik tasarım, algoritmik mimarlık, kural tabanlı tasarım) varolan ve geliştirilmekte olan yazılımlarla ilişkisinde anlaşılması
• Hesaplamalı teknolojilerin tasarım ve üretim birlikteliği (CAD-CAM) ve bu iki alanın ilişkisinde gereksindiği becerilerin gelişimine katkıda bulunmak
• Hesaplamalı tasarım konusunun katkı ve eksikliklerini değerlendirebilmek için eleştirel bir tutum edinilmesi

YTÜ BOT