6111Proje 3

Tasarım bütününde fonksiyon ve strüktürün dönüştürülebilir olma özelliği, parçaların tekrar kullanımı, malzeme ve dijital üretim teknolojileri konularına odaklanarak incelenecektir.

Atölye kapsamında fonksiyonel ve yapısal dönüştürülebilir olma özelliğine sahip bir mimari tasarım, (her iki yılda bir yeni bir konu belirlenecektir) inşaat endüstrisi ile işbirliği içerisinde, inşa edilecektir. Atölye üç modül olarak işlenecektir.

1.modül: Dönüştürülebilir tasarım stratejileri ve dijital tasarım tekniklerinin araştırılması,

2.modül: Sistem tasarımı ve inşası: tasarım birbirinden bağımsız ancak ana omurgada birleşen alt sistemlere bölünecektir. Öğrenciler, bu alt sistemleri tasarlayarak, sistemlerin bileşenleri arasındaki ara-yüzleri tartışacak ve tasarım kurallarını oluşturacaklardır.

3.modül: Üretim: sonuç projenin üretimi dijital yapım teknolojileri kullanılarak yapılacaktır.

YTÜ BOT