2008-11-17Axel Killian Semineri ve Atölyesi

SEMİNER:Design Exploration
Konuşma, hesaplamalı tekniklerin tasarımda kullanımını Axel Kilian'ın MIT'deki doktora tezinde ele aldığı üç farklı tasarım araştırması üzerinden ele alacaktır; sandalye, konsept araba ve bir biçim araştırma aracının tasarımı. Bu konuşmanın motivasyonu hesaplamanın sadece türetici amaçlara dönük geometri yönetimini değil tasarım araştırmasını da tetiklemesi gerektiği üzerinde yoğunlaşacaktır.

ATÖLYE: 27-28 KASIM 2008
Models Based on Computational Construct
D103 BOT LAB

PROGRAM
Perşembe:
>> 10:00-12:00 Öğrencilerle buluşma, workshop tanıtımı
>> 12:00-13:00 Öğle arası
>> 13:00-14:00 Ders (Alpay Aşkun Salonu)
>> 14:30-17:00 Atölye

Cuma:
>> 10:00-12:00 Atölye
>> 12:30-14:00 Öğle arası
>> 14:00-17:00 Atölye

YTÜ BOT