2010-05-10Mimarlıkta Sayısal Tasarım 2010 Ulusal Sempozyumu

Mimarlık mühendislik ve inşaat alanındaki farklı disiplinleri ortak platformda birleştiren sayısal teknolojiler, mimarlık pratiğinde ve eğitiminde köklü değişimleri beraberinde getirmektedir. Bu değişimler teknolojinin sunduğu araçların ötesinde yeni tasarım süreçleri ve üretim yöntemleri yardımıyla gerçekleşmektedir.

Sempozyumda bu değişimler, yeni tasarım konseptleri ve yöntemleri, türetici tasarım, mimarlıkta BDT müfredatı, sayısal üretim yöntemleri, bilgi yönetimi, tasarımda araç geliştirme, mimarlık / mühendislik / inşaat (AEC) uygulamaları, işbirliğine dayalı tasarım ve kent modelleme ana başlıkları altında ele alınacak olup, sempozyum konuları sadece bu başlıklar ile sınırlı değildir.

Detaylı bilgi için burayı tıklayın.

YTÜ BOT