2011-05-12Konferans: "düşün, araştır, provoke et, fikirleştir..."

"düşün, araştır, provoke et, fikirleştir..."
Durmuş Dilekçi

12 Mayıs 2011, Saat: 12.00
YTÜ Mimarlık Fakültesi
Alpay Aşkun Salonu

Organizasyon:
Bilgisayar Ortamında Tasarım Bilim Dalı

YTÜ BOT