2007-03-23Sempozyum: Mimarlık Eğitiminde Bilgisayarla Tasarım

Üçüncüsü gerçekleştirilen yıllık sempozyum bu sene Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenmektedir. Sempozyumun ana amacı mimarlık eğitiminde bilgisayar destekli tekniklerin kullanımı konusunda tartışma ve bilgi alışverişini sağlamaktır. Toplantının tarihi 23 Mart 2007'dir.

YTÜ BOT