2008-05-28Dönüşebilen Sergi Alanı

YTÜ Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans programı, Saraybosna Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Delft Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen uluslararası tasarım stüdyosunda, Saraybosna'da dönüşebilen bir sergi alanının tasarımı ele alınmaktadır. Uzaktan erişimli olarak gerçekleştirilen toplantılar yanında her üç kentte de atölyeler düzenlenmektedir.

YTÜ BOT