İLETİŞİM

İletişim Bilgileri:

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü,
Bilgisayar Ortamında Tasarım Bilim Dalı,
Barbaros Bulvarı, 34349, Beşiktaş-İstanbul / TURKEY

Tel: 0090 212 383 2612 - 2613 - 2614
Fax: 0090 212 261 89 29
e-mail: ytu.bot@gmail.com

YTÜ BOT